Blokhutten Rosheuvel

De Zwerm beschikt over drie blokhutten aan de Rosheuvel, waarin de jeugdgroepen hun bijeenkomsten houden.

De gemeente heeft ons, net voor de grootscheepse bezuinigingen, het langverwachte uitbreidings- en renovatiebudget toegekend. Gemeente bedankt!!!
Hiermee hebben we de mogelijkheid om beide blokhutten helemaal aan de eisen van deze tijd te kunnen laten voldoen en er ook weer 30 jaar tegen te kunnen. Met de opbrengsten van onze acties van de afgelopen jaren kunnen we ‘de puntjes op de i’ zetten.

Blokhut 2 is afgelopen jaar compleet gerenoveerd en 3 september 2011 feestelijk heropend.
We zijn begonnen met blokhut 2 omdat het Gilde van St. Catharina en Barbara daar het casco voor de uitbreiding al gerealiseerd had in haar nieuwe aanbouw, waarvoor onze dank aan het Gilde.

We verwachten eind 2012 te kunnen beginnen met de uitbreiding en renovatie van blokhut 1. Hierdoor zal deze voor onbepaalde tijd niet te boeken zijn voor verhuur.

In onbezette perioden worden twee van de drie blokhutten aan scoutinggroepen of verenigingen verhuurd.
In de vakanties is huur voor een hele week mogelijk, de rest van het jaar alleen voor weekenden of avonden. Doorgaans zijn de blokhutten in het weekend te huur van zaterdagmiddag tot en met zondag. De blokhutten worden niet verhuurd voor feesten.
Er is één speelveld en één kampvuurkuil. Hier kunt u in overleg met eventuele gebruikers van de andere blokhut gebruik van maken. De blokhutten liggen in een ruim bosperceel, ook hierin mag gespeeld worden.
Voor meer informatie zie verhuur.

%d bloggers liken dit: